1. Vòng đời tên miền quốc tế

 • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do.
 • Thời gian cho phép duy trì tối đa là 10 năm, tối thiểu là 1 năm.
 • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 30 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền. (Theo chính sách của Tam Nguyên).
 • Sau 30 ngày kể từ khi tên miền hết hạn. Tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Trong vòng 35 ngày kế tiếp chủ thể có quyền gia hạn tên miền với giá cao (Theo chính sách của Tan Nguyên).
 • Sau 35 ngày kể từ khi tên miền chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Nếu chủ thể tên miền không gia hạn với giá cao thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xóa trong 5 ngày kế tiếp.
 • Sau 5 ngày kể từ khi chuyển tên miền sang trạng thái xóa, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái cho phép đăng ký mới.

Giai đoạn Available – Trạng thái sẵn sàng đăng ký (Tên miền tự do)

– Giai đoạn này tên miền chưa có ai đăng ký. Bạn có thể đăng ký tên miền với điều kiện tên miền hợp lệ.

– Điều kiện Tên miền hợp lệ là:

 • Tên miền bắt buộc bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-)
 • Số lượng ký tự nhiều nhất cho một tên miền là 253 ký tự (bao gồm phần mở rộng như: .com, .org)

Giai đoạn Registered/ Active – Trạng thái tên miền đã được đăng ký, đang hoạt động

– Giai đoạn này kéo dài từ tối thiểu 1 năm – tối đa 10 năm (tùy theo nhu cầu và chi phí mà Bạn chi trả). Đây là khoảng thời gian tên miền đã được đăng ký và đang sử dụng bởi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp..

– Lưu ý:

 • Bạn có thể gia hạn tên miền vào ngày cuối cùng (chậm nhất) hoặc bất kỳ thời điểm nào khi tên miền đang ở trong trạng thái Active, bạn cũng có thể gia hạn luôn ngay sau khi mua tên miền. Nhưng thời hạn hiệu lực của 1 tên miền Quốc tế không quá 10 năm, có thể duy trì đến khoảng 50 năm.
 • Nếu bạn muốn chuyển sang dịch vụ của một nhà cung cấp khác thì bạn phải đợi sau 60 ngày kể từ khi bạn đăng ký tên miền thành công.

Giai đoạn Expired – Trạng thái tên miền hết hạn

– Giai đoạn này tên miền đã hết hạn hoặc/ và không được chủ sở hữu gia hạn, do đó tên miền cũng không thể hoạt động được, điều đó có nghĩa là người dùng không thể sử dụng tên miền để truy cập vào website được liên kết với tên miền (tuy nhiên tình hình vẫn có thể cứu được tên miền nếu bạn còn muốn sử dụng tên miền đó)

– Nếu muốn tiếp tục sử dụng, thì bạn liên hệ với nhà đăng ký để nộp phí gia hạn (thường là trong vòng 30 đến 45 ngày)

Giai đoạn Grace Period – Thực hiện gia hạn tên miền

– Giai đoạn này là sau khi hết hạn tên miền sẽ rơi vào khoảng thời gian “chờ đợi”. Trong khoảng thời gian này tên miền không hoạt động được, nhưng không ai có thể đăng ký tên miền này được. Toàn bộ thông tin được giữ nguyên.

– Khi domain hết hạn, không thể chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác, trừ khi bạn gia hạn rồi thì được.

– Thông thường theo quy định của ICANN các Registrar sẽ chờ trong khoảng 30-45 ngày để bạn gia hạn. Thời gian này cũng có thể dài,ngắn hơn tùy loại tên miền. Do vậy bạn nên chủ động gia hạn trước khi tên miền hết hạn.

– Tuy nhiên thời gian chờ để gia hạn cho các tên miền là không giống nhau, một số đuôi tên miền có thời gian chờ đặc biệt như:

 • Tên miền .EU: không có thời gian chờ gia hạn, nó sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng thứ 2 của tháng mà tên miền sẽ hết hạn;
 • Tên miền .UK: thời gian chờ của tên miền này lên tới 90 ngày sau khi hết hạn;
 • Tên miền .WS: không có thời gian chờ gia hạn;
 • Tên miền .NAME: không có thời gian chờ gia hạn;
 • Tên miền .TEL: sẽ có 30 ngày chờ gia hạn;
 • Tên miền .CO: sẽ có 15 ngày chờ gia hạn;
 • Tên miền .DE: không có thời gian chờ gia hạn và chờ xóa.

Giai đoạn Redemption – Trạng thái Tên miền chờ chuộc

– Ở Giai đoạn này tên miền được xem như đã “chết”, hoàn toàn ngưng hoạt động. Cụ thể hơn toàn bộ thông tin quản trị của tên miền đã bị xoá, cũng như truy cập dựa trên tên miền (web, mail, …) đều bị chấm dứt. Tuy nhiên, tên miền vẫn chưa được mở tự do để đăng ký lại, thay vào đó, tên miền sẽ được đặt vào trạng thái chuộc – có thời gian trong khoảng từ 25 đến 30 ngày sau khi hết hạn mà vẫn chưa được chủ sở hữu gia hạn;

– Nếu bạn muốn gia hạn cho tên miền ở thời điểm này bạn sẽ phải trả thêm phí như sau (chưa bao gồm 10% thuế GTGT): Chi phí phải trả = phí chuộc + phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.

– Thời gian cho phép thực hiện chuộc thông thường kéo dài đến 30 ngày kể từ thời điểm tên miền rơi vào trạng thái chuộc.

– Vậy thì Phí chuộc, Phí gia hạn là gì?

 • Phí chuộc: Là chi phí mà Khách hàng trả cho Registrar để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption. Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí chuộc có thể là: 75$, 100$, 120$, 140$, 175$, 200$,…
 • Sau khi chuộc tên miền thành công, tên miền cần phải được gia hạn để quay lại trạng thái Registered do đó bạn phải thanh toán thêm phí gia hạn.

Giai đoạn Pending Delete – Giai đoạn chờ xóa

– Nếu đến giai đoạn Redemption, bạn vẫn không chuộc tên miền thì khi đó tên miền sẽ chuyển sang trạng thái chờ xóa. Bạn không thể làm gì được nữa, tên miền của bạn chắc chắc chết khi đã ở giai đoạn cuối cùng của vòng đời tên miền quốc tế.

– Trạng thái này diễn ra trong 5 ngày. Đến khoảng khung giờ 1 giờ sáng và 4 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) của ngày cuối cùng, tên miền đó sẽ bị xóa hoàn toàn và đồng thời quay trở lại là một tên miền tự do Available.

– Tuy nhiên, vẫn có một số tên miền đặc biệt:

 • Tên miền .EU / .JP / .IN: xóa ngay trong ngày hết hạn nếu không gia hạn ngay.
 • Tên miền .UK: xóa khỏi hệ thống sau 90 ngày kể từ lúc chờ gia hạn.
 • Tên miền .WS: ngay sau khi hết hạn, tên miền bị xóa ngay lập tức.
 • Tên miền .NAME: có thời hạn 5 ngày chờ xóa.
 • Tên miền .TEL: sau 5 ngày chờ xóa tên miền. Domain này sẽ nằm trong tình trạng Delete Lockdown trong khoảng thời gian 60 ngày và sau đó có thể đăng ký mới.
 • Tên miền .CO: Domain này có thời hạn 5 ngày chờ xóa
 • Tên miền .DE: xóa ngay sau khi hết hạn và người dùng có thể đăng ký mới luôn.

– Sau giai đoạn này, chưa chắc bạn đã đăng ký được tên miền. Một số công ty khác có thể nhanh tay tự động backorder lại và bán với giá rất cao. Do đó, tốt nhất hãy gia hạn tên miền đừng để hết hạn kẻo mất thương hiệu.

Giai đoạn Released (Available) – Giai đoạn có thể mua

– Ở giai đoạn này, tên miền trở về trạng thái ban đầu Available, chờ được đăng ký trở lại và bắt đầu một vòng đời mới.

(Theo quy định hỗ trợ mới từ ngày 10/06/2020, tamnguyen.vn sẽ chỉ hỗ trợ gia hạn muộn tên miền quốc tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền. Kể từ ngày thứ 31 đến khoảng ngày thứ 80, tên miền sẽ không thể gia hạn muộn hoặc đăng ký chuộc tên miền như quy định trước đây)

2. Vòng đời tên miền Việt Nam

Tên miền quốc gia Việt Nam: là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

Chú thích các thông tin cần biết: 

 Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền. Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước.

 Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền Việt Nam đã được đăng ký. Thời gian cho phép duy trì từ 1-10 năm/lần và tối đa là 50 năm. Chủ thể không được chuyển đổi Nhà đăng ký trong 60 ngày kể từ khi đăng ký, và sau 30 ngày trước khi hết hạn.

– Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày sau đó để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.

 Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 1- 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

– Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

– Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

 • Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền.
 • Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi và có xác nhận về việc không nộp phí duy trì tên miền từ Nhà đăng ký quản lý tên miền (thông báo trực tuyến qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.
 • Sau khi xem xét, nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6 của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.
 • Lưu ý quan trọng: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền. 

– Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984966806