Kiến thức Google Ads

Hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo và thanh toán với Google Ads

Ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản người quản

Cách tạo Tài khoản người quản lý Google Ads

Quản lý tất cả các tài khoản Google Ads của bạn từ một nơi duy

Cách xác định khách hàng mục tiêu trong Google Ads

CHẠY QUẢNG CÁO GOOGLE ADS BẮT BUỘC PHẢI TÌM ĐƯỢC KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, NẾU

0984966806