Cấu hình vô hiệu hóa cập nhật Plugin và Theme

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa toàn bộ cập nhật từ plugin đến theme, bạn có thể thêm đoạn mã sau vào tệp wp-config.php.

define('DISALLOW_FILE_MODS',true);

Chặn update cho plugin bất kỳ

Trong một số trường hợp, bạn chỉ muốn chặn update cho một vài plugin, vì bạn biết rõ nó sẽ không hỗ trợ cho theme của bạn nếu như update. Điều này khá đúng với các theme tự code.

Để chặn update một theme, bạn mở file functions.php và thêm vào đoạn code sau:

function disable_update_plugin( $value ) {
   unset( $value->response['woocommerce/woocommerce.php'] );
   return $value;
}
add_filter( 'site_transient_update_plugins', 'disable_update_plugin' );

Trong đó, phần “unset( $value->response[‘woocommerce/woocommerce.php’] );” bạn chú ý đây là phần bạn xác định plugin sẽ được chặn update. Bạn chỉ cần thay đổi dòng “woocommerce/woocommerce.php” theo đúng plugin của ban. Với “woocommerce” là thư mục chứa plugin và “woocommerce.php” là tệp php chính của Plugin.

Sử dụng plugin tùy chọn update

Nếu bạn không muốn can thiệp vào mã nguồn, bạn vẫn có thể chặn update cho theme, plugin và cả WordPress core. Bạn chỉ cần cài đặt plugin “Easy Updates Manager”.

Sau khi cài đặt và kích hoạt, bạn truy cập vào dashboard của plugin tại phần “Updates Options”. Chọn General để bật tắt update cho tất cả, chọn các mục thành phần như Plugins, Themes để bật tắt update chi tiết hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984966806