Quản lý tất cả các tài khoản Google Ads của bạn từ một nơi duy nhất

Tài khoản người quản lý (trước đây là Trung tâm khách hàng (MCC)) có thể giúp bạn quản lý nhiều tài khoản. Chỉ với một lần đăng nhập duy nhất và một trang tổng quan, trình quản lý quảng cáo trực tuyến này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi thực hiện các công việc như báo cáo, kiểm soát quyền truy cập và lập hóa đơn tổng hợp.

Tài khoản người quản lý là một tài khoản Google Ads cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý nhiều tài khoản Google Ads (bao gồm cả các tài khoản người quản lý khác) chỉ ở một nơi.

  1. Truy cập trang chủ tài khoản người quản lý Google Ad và nhấp vào phần Tạo tài khoản người quản lý.
  2. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng email bạn muốn sử dụng để quản lý tài khoản người quản lý mới.
  3. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ email cho tối đa 20 tài khoản Google Ads (bao gồm tài khoản người quản lý). Hãy tìm hiểu thêm về cách liên kết nhiều tài khoản.
  4. Đặt tên cho tài khoản người quản lý của bạn. Đây là tên khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy trong tài khoản khách hàng của họ.
  5. Chọn cách bạn dự định sử dụng tài khoản, dưới dạng tài khoản để quản lý nhiều tài khoản Google Ads của chính bạn hoặc để quản lý tài khoản của người khác.
  6. Chọn quốc gia và múi giờ của bạn. Múi giờ này sẽ được sử dụng cho báo cáo và thanh toán của tài khoản và bạn không thể thay đổi được. Bạn có thể chọn múi giờ mà bạn làm việc.
  7. Chọn đơn vị tiền tệ cố định cho tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ mà bạn kinh doanh. Tài khoản khách hàng của bạn sẽ được lập hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ riêng đã chọn. Lưu ý rằng khi bạn kiểm tra thông tin về hiệu suất hoặc ngân sách trên các tài khoản trong tài khoản người quản lý của mình, bạn sẽ có tùy chọn để xem thông tin bất kỳ liên quan đến chi phí được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ mà tài khoản người quản lý của bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi đơn vị tiền tệ trong tài khoản người quản lý.
  8. Nhấp vào Khám phá tài khoản của bạn để bắt đầu.

Mời bạn xem video hướng dẫn quảng cáo Google Ads: Tạo tài khoản người quản lý Google Ads

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0984966806