Trong bài viết này Tam Nguyên sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi phiên bản cài đặt PHP và các thiết lập của PHP.ino giúp bạn dễ dàng cài đặt website trên hosting sử dụng DirectAdmin

Việc thay đổi thông số PHP.ini trên Shared Hosting DirectAdmin giúp bạn tăng các thông số PHP mặc định lên để bạn có thể cài demo theme wordpress không bị treo giữa chừng, tăng giới hạn upload file khi cài đặt theme,… Đây là 1 thủ thuật tuyệt vời để tối ưu website trên DirectAdmin

Lưu ý:

 • Nếu hosting của bạn không sử dụng DirectAdmin thì không áp dụng bài viết này
 • Nếu bạn không hiểu rõ về các thiết lập PHP thì không nên thay đổi, chỉ nên sử dụng các thông số mặc định các để tránh có lỗi xảy ra với blog/website. Hãy liên hệ với nhà cung cấp hosting để được hỗ trợ.

1. Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP

Để làm điều này, các bạn truy cập và DirectAdmin, tìm mục Software (Phần mềm) và click vào mục Select PHP Version.

Tiếp đến bạn click vào tên domain, ở ảnh chụp này chúng tôi đang ví dụ cho domain dangkywebsite.com

Click chọn phiên bản PHP phù hợp với mã nguồn bạn định cài đặt, mặc định nếu cài wordpress bạn hãy chọn phiên bản 8.0 trở lên

2. Hướng dẫn thay đổi thông số PHP.ini

Để thay đổi các thông số PHP, tại giao diện lựa chọn phiên bản PHP ở bước trên, các bạn click vào mục Php Settings …

Tại đây, các bạn có thể thay đổi các thông số PHP theo nhu cầu của mình. Một số thông số thường được thay đổi bao gồm:

 • Ý nghĩa của một số option như sau:
  • display_errors: Bật/tắt hiển thị lỗi PHP ra ngoài website.
  • error_reporting: Tùy chọn các lỗi PHP được báo cáo.
  • file_uploads: Cho phép upload qua PHP.
  • include_path: Đường dẫn lưu cấu hình PHP, không nên thay đổi.
  • log_errors: Bật tắt file log, nên bật để kiểm tra lỗi (nếu có) khi lên PHP 7.
  • mail.force_extra_parameters: Thêm các tham số tùy chỉnh khi gửi mail.
  • max_execution_time: Tùy chỉnh thời gian tối đa để thực thi PHP.
  • max_input_time: Thời gian tối đa để PHP phân tích dữ liệu nhập vào, -1 là không giới hạn.
  • max_input_vars: Giới hạn số lượng tham số truyền vào.
  • memory_limit: Bộ nhớ tối đa mà PHP được phép sử dụng.
  • open_basedir: Thiết lập đường dẫn thư mục mà PHP được phép thực thi, để trống để sử dụng thiết lập mặc định của máy chủ.
  • post_max_size: Thiết lập kích thước dữ liệu tối đa được gởi đi.
  • session.save_path: Thiết lập thư mục chứa session trong PHP.
  • short_open_tag: Cho phép PHP sử dụng thẻ mở rút gọn <? thay vì <?php.
  • upload_max_filesize: thiết lập kích thước tập tin tối đa được phép tải lên máy chủ thông qua PHP.

Click vào nút Lưu (Save) để lưu các thay đổi.

Chúc các bạn thành công!

0984966806